Op 8 juni 2020 heeft Rechtbank Den Haag bepaald dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt door werknemer te verwijten dat zij disfunctioneert, maar niet concreet toelicht aan welke functie-eisen werknemer niet voldoet. Toekenning billijke vergoeding van € 300.445,50. 

Feiten

Werknemer is sinds 1995 in dienst bij Menacoo Architecten. Werknemer is werkzaam als senior architecte. Zij werkt 32 uur per week, tegen een salaris van € 5.160,- bruto per maand. In 2017 en 2018 hebben er functioneringsgesprekken plaatsgevonden. Daaruit volgt dat werknemer voldoet aan het verwachte niveau en dat haar enkele tips worden gegeven. In 2019 hebben er gesprekken met werknemer plaatsgevonden, waarin haar enkele verwijten ten aanzien van haar functioneren worden gemaakt. Werknemer heeft deze verwijten bestreden. In augustus 2019 is werknemer een verbeterplan overhandigd. Kort daarna heeft werknemer zich ziek gemeld. Nadien hebben tussen partijen gesprekken plaatsgevonden met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. Menacoo verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren, dan wel wegens een verstoorde arbeidsverhouding of op grond van de cumulatiegrond. Werknemer verzoekt om een billijke vergoeding ter hoogte van € 350.000,- wegens ernstig verwijtbaar handelen van Menacoo.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat werknemer tot 2019 ervan mocht uitgaan dat zij goed functioneerde. In april 2019 is werknemer te kennen gegeven dat Menacoo niet tevreden is over haar functioneren. Op dat moment is niet duidelijk aan welke functie-eisen het functioneren van werknemer wordt getoetst. Pas in een brief van 5 augustus 2019 wordt duidelijk aan welke functie-eisen Menacoo het functioneren van werknemer toetst. Het verbeterplan dat op 7 augustus 2019 aan werknemer wordt overhandigd, is volgens de kantonrechter niet serieus en reëel. Mecanoo is niet voldoende concreet in haar verwijten. De kantonrechter meent dat werknemer is overvallen met de mededeling dat zij niet goed functioneerde. Mecanoo heeft daarmee niet zorgvuldig gehandeld. Mede in aanmerking genomen dat werknemer ruim 24 jaar in dienst was bij Mecanoo en zij in 2017 en 2018 nog een positieve beoordeling heeft gekregen, heeft Mecanoo zich niet als een goed werkgever gedragen. De kantonrechter volgt werknemer in haar stelling dat Mecanoo ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Naast de transitievergoeding zal aan werknemer tevens een billijke vergoeding worden toegekend. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 1 november 2020 (https://bit.ly/3iSKSlh).

Hoogte billijke vergoeding

De billijke vergoeding wordt vastgesteld op € 300.455,50 bruto. De kantonrechter acht de kans klein dat de 59-jarige werknemer met haar eenzijdige arbeidsverleden bij Mecanoo ooit nog zal werken in een vergelijkbare baan. Onderdeel van de billijke vergoeding is de inkomensschade, te weten het loon dat werknemer zou hebben verdiend vanaf 1 november 2020 tot aan 14 april 2028. Dat is de datum waarop werknemer 67 jaar wordt en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De inkomensschade wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de transitievergoeding en de twee jaar WW-uitkering die werknemer zal ontvangen.

Conclusie

Eventueel disfunctioneren van een werknemer dient door de werkgever goed begeleid worden. Dit klemt te meer als het een oudere werknemer betreft die al jaren bij de werkgever werkzaam is. Het mag voor de werknemer geen verrassing zijn dat sprake is van disfunctioneren. En is sprake van disfunctioneren, dan moet de werknemer een deugdelijk verbetertraject aangeboden krijgen. Doet de werkgever dit niet, dan kan het de werkgever duur komen te staan, zoals blijkt uit deze uitspraak. Spoormaker Advocaat heeft veel ervaring met dit soort zaken en helpt u graag op weg. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan vrijblijvend contact met Spoormaker Advocatuur op.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:8053    

 

Marlies Spoormaker, advocaat te Leiden